Posts By: Antti Roto

Vartiointiohjeita epidemian aiheuttamiin poikkeusoloihin

Epidemian aikana tulee vartiovuorossa noudattaa seuraavia ohjeita terveyden turvaamiseksi ja viruksen leviämisen estämiseksi: Kaikkia jäseniä velvoitetaan paremmin huolehtimaan muidenkin veneistä, erityisesti myrskyllä. Vuoron päätyttyä täytetään kerhon Web sivustolla oleva sähköinen lomake vartioinnin suorittamisesta. Tästä pääset täyttämään lomakkeen valvonnan suorittamisesta. Heinäkuussa vartioinnin suorittaa perinteiseen tapaan piirivartiointiliike. Lisätietoja antaa tarvittaessa vartiopäällikkö Antti Roto 045 77314 999