Espoon Merikoulu on SPV:n Vuoden Kouluttajaseura 2019

Espoon Merikoulu palkittiin Vuoden Kouluttajaseurana Suomen Purjehdus ja Veneilyn 2019 palkintogaalaassa Helsingin Kalastajatorpalla 30.11.2019.

SPV:n hallitus perusteli valintaa seuravin sanoin:

”Espoon Merikoulu on tehnyt timanttista työtä jo vuosia. Viime aikoina kurssitarjonta ja koulutus on kasvanut entisestään. Espoon Merikoulu on toteutettu yhteistyössä Espoon Merenkävijöiden, Espoon Pursiseuran, Kivenlahden Venekerhon, Laurinlahden Venekerhon ja Soukan Venekerhon kanssa”

Palkinnon vastaanottivat Tuomas Huikko (KLV), Ari Aronniemi (SVK) ja Ari Mäkelä (LLV) (Kuva Vesa Koivunen)

Espoon Merikoulu ei tarkasti ottaen ole veneseura sanan tavanomaisessa merkityksessä, vaan siihen kuuluvien seurojen perustama yhteistyöorganisaatio, joka perustettiin v. 2005, alunperin kolmen Espoonlahden seuran, Soukan Venekerhon (SVK), Laurinlahden Venekerhon (LLV) sekä Kivenlahden Venekerhon (KLV) koulutusyhteistyötä varten. Myöhemmin toiminta on laajentunut ja mukaan liittyivät Espoon Pursiseura (EPS), Espoon Merenkävijät (EM). Tällä hetkellä keskustellaan kahden muunkin espoolaisen seuran mukaan liittymisestä.

Espoon Merikoulu tarjoaa jäsenilleen monipuolisesti veneilyyn liittyviä kursseja ja koulutuksellisia kerhoiltoja eri teemoilla. Vuoden 2019 aikana Espoon Merikoulu järjesti yli 30 koulutustapahtumaa.    

Espoon Merikoulu är årets skolningsförening 2019

Förbundet för segling och båtsport SBF utsåg Espoon Merkoulu till årtes skolningsförening 2019 under den årliga prisutdelnings galan på Fiskartorpet i Helsingfors den 30.11.2019.

SBF motiverade valet med orden:

”Espoon Merikoulu har gjort ett diamantvärt jobb redan i flera år. Under den senaste tiden har kursutbudet och skolningarna ökat ytterligare. Espoon Merikoulu bygger på ett samarbete mellan Espoon Merenkävijät, Espoon Pursiseura, Kivenlahden Venekerho, Laurinlahden Venekerho -Larsviks Båtklubb och Soukan Venekerho”

Tuomas Huikko (KLV), Ari Aronniemi (SVK) och Ari Mäkelä (LLV) tog emot diplomet
(Bild Vesa Koivunen )

Espoon Merikoulu är egentligen inte en förening i ordets traditionella bemärkelse utan en av föreningarna etablerad samarbetsorganisation som grundades år 2005 ursprungligen av tre föreningar i Esboviken, Soukan Venekerhon (SVK), Laurinlahden Venekerho – Larsviks Båtklubb (LLV) samt Kivenlahden Venekerhon (KLV) för att underlätta samarbetet kring skolningar. Senare har verksamheten utvidgats och ytterligare föreningar som Espoon Pursiseura (EPS) och Espoon Merenkävijät (EM) har anslutit sig. För tillfället diskuteras även med ytterligare två föreningar i Esbo som är intresserade av att medverka i Espoon Merikoulu.

Espoon Merikoulu erbjuder sina medlemmar ett mångsidigt utbud av seglings- och båtrelaterade kurser samt klubbkvällar med olika skolningsteman. Enbart under året 2019 ordnade Espoon Merikoulu mer än 30 olika skolningsevenemang.

(Teksti Nina Blomqvist-Kutvonen)