Päätöksiä lähestyvän epidemian takia

Koronavirusepidemia lähestyy Suomea. Valtioneuvosto suosittelee, että tartuntojen vähentämiseksi rajoitettaisiin ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla. Venekerhon hallitus piti 14.3 kokouksen, jossa pohdittiin tilanteen vaikutusta yhdistyksen toimintaan ja tehtiin päätöksiä toimenpiteistä.

Voit ladata asiaa koskevan hallituksen tiedotteen tästä.

Alla tiivistelmä olennaisimmista päätöksistä:

Vuosikokous päätettiin siirtää sopivampaan ajankohtaan

Yhdistyksen vuosikokous pidetään myöhemmin ajankohtana, joka päätetään, kun koronavirusepidemia on hellittänyt.

Köysityöpaja ja pelastusliivien huoltotyöpaja perutaan kevään osalta

Köysityöpaja lauantaina 4.4. ja pelastusliivien huoltotyöpaja keskiviikkona 15.4. päätettiin peruuttaa kevään osalta. Niiden pitämistä syksyllä harkitaan.

Talkoot ja katsastukset

Hallitus päätti luoda joustavia rakenteita talkoisiin, vesillelaskuaikoihin ja katsastuksiin, jotta mahdolliset sairastumiset eivät aiheuttaisi kohtuuttomia vaikeuksia jäsenille. Hallitus kehottaa kaikki jäseniä auttamaan toisiaan tavallistakin enemmän vesillelaskuaikaan ja pyytämään apua myös sitä tarvitessaan. Autamme toisiamme odotettavissa olevissa ongelmissa. Kukaan ei ole yksin.  Yhdistys on jäseniään varten. Kerholla on valmius osoittaa kaikkea tarpeellista joustavuutta mahdollisesti eteen tulevissa vaikeissa tilanteissa.

Veneilijä-kurssin tutkintopäiviä siirretty

Veneilijä-kurssin tutkintopäivät on päätetty siirtää epidemian jälkeiseen aikaan. Päivämäärät kerrotaan myöhemmin.