Katsastus

KATSASTUSINFO 2021

Covid-19 varauksin, katsastuspäiviä ovat alla ilmoitetut päivät huhti-, touko- ja kesäkuussa. Normaalit katsastukset alkavat klo 17.00. Kaikki katsastajat eivät välttämättä ole paikalla vielä silloin, eikä kaikkien veneenomistajien oleteta olevan paikalla silloin, mutta yleensä kaikki katsastajat ovat rannassa viimeistään 18:00. Jos pääset rantaan vasta myöhemmin kuin klo 18:30, ilmoita siitä katsastuspäällikölle, että sinua tiedetään odottaa.

RUNKOKATSASTUS 2021

Runkokatsastuksiin on varattu lauantai 10.4. ja 17.4. alkaen 12:00. Runkokatsastuksia tehdään myös kaikkina toukokuun katsastuspäivinä ja tarvittaessa vielä kesäkuussakin, jos veneitä on silloin vielä maissa. Jos mikään näistä ajoista ei sovi sinulle, tai vene on jossain muussa satamassa, ole yhteydessä suoraan katsastajiin toisen ajan sopimiseksi ennen vesillelaskua.

Muualla kuin omassa rannassa tehtävissä katsastuksissa omistaja järjestää kuljetuksen telakointipaikalle. Voit myös pyytää paikallisen venekerhon katsastajaa tekemään runkokatsastuksen. Niiden veneiden omistajia, joilla runkokatsastus on 2021 ajankohtainen (mukaan lukien ne. jotka jäivät keväällä 2020 epidemian takia tekemättä), muistutetaan asiasta sähköpostiviestillä. Voit myös tarkastaa asian omasta katsastuspöytäkirjan kopiostasi tai venetodistuksestasi.

MAKSUTON KATSASTUS

Huhtikuussa tiistaina 27.4. klo 17:30 – 21

Toukokuussa tiistaisin 4, 11, 18 ja 25 klo 17:30 – 21

MAKSULLINEN KATSASTUS, 25 €

Kesäkuussa kolmena tiistaina 1, 8, 15. ja 22. klo 17:30 -21

Katsastusorganisaatiollamme ei ole päivystystä eikä palvelulupausta katsastusajan eli 22.6. jälkeen. Yksittäisiä katsastuksia voidaan sopia katsastajien kanssa, sikäli kun he ovat paikalla. Katsastus sääntöjen määräämän ajan (kesäkuu) jälkeen katsotaan laiminlyönniksi, ellei viivytykseen ole perusteltua syytä (korjaustyö, uusi hankinta tms.). Satamaan tulevien uusien veneiden katsastuksia hoidetaan kuitenkin mahdollisuuksien mukaan koko avovesikauden ajan.

KATSASTUSSAKOT

Laiminlyöty runkokatsastus 50 € ja 1.7. jälkeen suoritettu katsastus 100 €. Tämä ei kuitenkaan koske veneitä, jotka on tuotu satamaan vasta katsastusajan jälkeen tai joiden meneillään oleva kunnostustyö valmistuu vasta kesäkuun jälkeen.

Satamaan ja kerhon rekisteriin tulevien veneiden ensikatsastus tilataan viipymättä, viimeistään veneen tultua satamaan. Muuna kuin yllä mainittuina aikoina katsastamisesta sovitaan ottamalla yhteyttä johonkin paikalla olevaan katsastajaan.

KATSASTUKSEN VARAAMINEN JA KATSASTUSTILAISUUS

Voit ilmoittautua katsastustilaisuuteen vartiokopissa olevaan listaan tai LLV:n tapahtumakalenterin välityksellä. Pyydämme käyttämään ensisijaisesti netissä tehtäviä varauksia.

Vartiohuoneen pöydällä olevaan varauslistaan katsastusaika varataan merkitsemällä listaan nimi jäsennumero ja laituripaikka. Varauslista poistetaan viikoittain katsastuspäivää edeltävänä päivänä klo 12. ja manuaaliset sekä nettivaraukset yhdistetään seuraavan päivän työlistaksi.

Siinäkin tapauksessa, että olet ilmoittautunut netissä tapahtumakalenteriin, noudata seuraava ohjetta:

Katsastukseen ilmoittaudutaan katsastuspäivänä merkitsemällä vartiohuoneessa katsastusvarauslistaan kohtaan ”Olen tullut rantaan” saapuneen järjestysnumero. Näin pyrimme seuraamaan, että katsastukset etenevät saapumisjärjestyksessä eikä kukaan joudu odottamaan kohtuuttomasti vuoroaan. Ilmoittautuminen tehdään 17:00-18:00 välisenä aikana. Veneen omistaja odottaa katsastusvuoroaan veneessä, ottaa valmiiksi esille vuosittain tarkastettavat turvallisuusvarusteet kuten hätäraketit (sikäli kun niitä käytetään) ja jauhesammuttimet ja laittaa kulkuvalot palamaan.

Vene katsastetaan katsastusluokkansa edellyttämään käyttökuntoon varusteltuna. Venetodistus, edellisen vuoden katsastuspöytäkirja (keltainen osa), ja veneen rekisteritodistus tulee olla mukana veneessä. VHF radiolla varustetussa veneessä tulee olla radioasemalupa ja käyttäjän radiolupa (Rannikkolaivurin radioliikennetodistus).

Katsastuksen myöhästymisestä määräajasta (kesäkuun kuluessa) pitää ilmoittaa LLV:n katsastustoimikunnalle kirjallisesti perusteluineen kesäkuun aikana.