Katsastus

Katsastusinfo 2020

POIKKEUSTILANNE VIRUSINFEKTIOTILANTEEN TAKIA:

Terveyssyistä emme voi järjestää katsastustoimintaa normaalisti keväällä 2020. Erityisesti kajuutallisissa veneissä liikkuminen ja oleskeleminen aiheuttaisi viruksen leviämiselle otolliset olosuhteet. 

Katsastustoiminnan hoitamisesta on päätetty:

Runkokatsastukset siirretään syksyyn 2020, molemmat alkuperäisen suunnitelman mukaiset runkokatsastuspäivät on peruutettu.

Normaali katsastusmenettely korvataan poikkeuksellisesti “itsepalvelukatsastuksella” joka toteutetaan toimittamalla nettisivuille tehtävä lomake (tarkastuslista) kerholle. Tämä voi tapahtua sähköisesti. Seuraa tiedotteita asiasta.

Allaolevaa vakiotekstiä katsastusohjeissa ei ole vielä korjattu, mutta poikkeustilanteessa katsastusvelvollisuudesta ja aikatauluista joustetaan

Katsastajat ovat edelleen apunasi veneiden tekniikkaa, kunnossapitoa ja turvallisuutta koskevissa asioissa, mutta pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Kaikkia henkilökohtaisia kontakteja on vältettävä. 

Kaikkia kehotetaan yleisiä ohjeita noudatellen pitämään myös satamassa riittävä etäisyys toisiin ihmisiin ja ehdottomasti välttämään kättelyä.

KATSASTUSAJAT 2020

Katsastuspäiviä ovat alla ilmoitetut päivät huhti-, touko- ja kesäkuussa. Normaalit katsastukset alkavat klo 17.00. Kaikki katsastajat eivät välttämättä ole paikalla vielä silloin, eikä kaikkien veneenomistajien oleteta olevan paikalla silloin, mutta yleensä pääsemme aloittamaan 17:30. Jos pääset rantaan vasta myöhemmin kuin klo 18:30, ilmoita siitä katsastuspäällikölle, että sinua tiedetään odottaa.

RUNKOKATSASTUS 2020

Runkokatsastuksiin on varattu lauantai 18.4. alkaen 12:00. Runkokatsastuksia tehdään myös kaikkina toukokuun katsastuspäivinä ja tarvittaessa vielä kesäkuussakin, jos veneitä on silloin vielä maissa. Jos mikään näistä ajoista ei sovi sinulle, tai vene on jossain muussa satamassa, ole yhteydessä suoraan katsastajiin toisen ajan sopimiseksi ennen vesillelaskua.

Muualla kuin omassa rannassa tehtävissä katsastuksissa omistaja järjestää kuljetuksen telakointipaikalle. Voit myös pyytää paikallisen venekerhon katsastajaa tekemään runkokatsastuksen. Niiden veneiden omistajia, joilla runkokatsastus on 2020 ajankohtainen, muistutetaan asiasta sähköpostiviestillä. Voit myös tarkastaa asian omasta katsastuspöytäkirjan kopiostasi tai venetodistuksestasi.

MAKSUTON KATSASTUS

Toukokuussa tiistaisin 5, 12, 19 ja 26 klo 17:30 – 21

MAKSULLINEN KATSASTUS, 25 €

Kesäkuussa kolmena tiistaina 2, 9 ja 16 klo 17:30 -21

Katsastusorganisaatiollamme ei ole päivystystä eikä palvelulupausta katsastusajan eli 16.6. jälkeen. Yksittäisiä katsastuksia voidaan sopia katsastajien kanssa, sikäli kun he ovat paikalla. Katsastus sääntöjen määräämän ajan (kesäkuu) jälkeen katsotaan laiminlyönniksi, ellei viivytykseen ole perusteltua syytä (korjaustyö, uusi hankinta tms.). Satamaan tulevien uusien veneiden katsastuksia hoidetaan kuitenkin koko avovesikauden ajan.

KATSASTUSSAKOT

Laiminlyöty runkokatsastus 50 € ja 1.7. jälkeen suoritettu katsastus 100 € (tämä ei kuitenkaan koske veneitä, jotka on hankittu vasta katsastusajan jälkeen tai joiden meneillään oleva kunnostustyö valmistuu vasta kesäkuun jälkeen)

Satamaan ja kerhon rekisteriin tulevien veneiden ensikatsastus katsastus tilataan viipymättä, viimeistään veneen tultua satamaan. Muuna kuin yllä mainittuina aikoina katsastamisesta sovitaan ottamalla yhteyttä johonkin paikalla olevaan katsastajaan.

KATSASTUKSEN VARAAMINEN JA KATSASTUSTILAISUUS

Voit ilmoittautua katsastustilaisuuteen vartiokopissa olevaan listaan tai LLV:n tapahtumakalenterin välityksellä.

Vartiohuoneen pöydällä olevaan varauslistaan katsastusaika varataan merkitsemällä listaan nimi jäsennumero ja laituripaikka. Varauslista poistetaan viikoittain katsastuspäivää edeltävänä päivänä klo 12. ja manuaaliset sekä nettivaraukset yhdistetään seuraavan päivän työlistaksi.

Siinäkin tapauksessa, että olet ilmoittautunut netissä tapahtumakalenteriin, noudata seuraava ohjetta:

Katsastukseen ilmoittaudutaan katsastuspäivänä merkitsemällä katsastusvarauslistaan kohtaan ”Olen tullut rantaan” saapuneen järjestysnumero. Näin pyrimme seuraamaan, että katsastukset etenevät saapumisjärjestyksessä eikä kukaan joudu odottamaan kohtuuttomasti vuoroaan. Ilmoittautuminen tehdään 17:00-18:00 välisenä aikana. Veneen omistaja odottaa katsastusvuoroaan veneessä, ottaa valmiiksi esille vuosittain tarkastettavat turvallisuusvarusteet kuten hätäraketit (sikäli kun niitä käytetään) ja jauhesammuttimet ja laittaa kulkuvalot palamaan.

Vene katsastetaan katsastusluokkansa edellyttämään purjehduskuntoon varusteltuna. Venetodistus, edellisen vuoden katsastuspöytäkirja (keltainen osa), ja veneen rekisteritodistus tulee olla mukana veneessä.

Katsastuksen myöhästymisestä määräajasta (kesäkuun kuluessa) pitää ilmoittaa LLV:n katsastustoimikunnalle kirjallisesti perusteluineen kesäkuun aikana.