Katsastus

Katsastusinfo 2020

POIKKEUSTILANNE VIRUSINFEKTIOTILANTEEN TAKIA:

Terveyssyistä emme voi järjestää katsastustoimintaa normaalisti keväällä 2020. Erityisesti kajuutallisissa veneissä liikkuminen ja oleskeleminen aiheuttaisi viruksen leviämiselle otolliset olosuhteet. 

Katsastustoiminnan hoitamisesta on päätetty:

Runkokatsastukset siirretään syksyyn 2020, molemmat alkuperäisen suunnitelman mukaiset runkokatsastuspäivät on peruutettu.

Normaali katsastusmenettely korvataan poikkeuksellisesti “itsepalvelukatsastuksella” joka toteutetaan toimittamalla nettisivuille tehtävä lomake (tarkastuslista) kerholle. Tämä voi tapahtua sähköisesti. Seuraa tiedotteita asiasta.

Allaolevaa vakiotekstiä katsastusohjeissa ei ole vielä korjattu, mutta poikkeustilanteessa katsastusvelvollisuudesta ja aikatauluista joustetaan

Katsastajat ovat edelleen apunasi veneiden tekniikkaa, kunnossapitoa ja turvallisuutta koskevissa asioissa, mutta pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Kaikkia henkilökohtaisia kontakteja on vältettävä. 

Kaikkia kehotetaan yleisiä ohjeita noudatellen pitämään myös satamassa riittävä etäisyys toisiin ihmisiin ja ehdottomasti välttämään kättelyä.

KATSASTUSVELVOLLISUUS

Kaikki LLV:n satamassa olevat veneet – paitsi moottorittomat soutuveneet, jollat ja vesiskootterit (jotka lakimääritelmän mukaan eivät ole veneitä) – sekä muutkin veneet, jotka halutaan merkittäväksi LLV:n venerekisteriin, on katsastettava kesäkuun loppuun mennessä. Voit hoitaa katsastuksen myös muun kerhon valtuutetun katsastajan kanssa, mutta kopio veneen katsastuspöytäkirjasta ja alustodistuksesta katsastusmerkintöineen tulee toimittaa LLV:n katsastustoimikunnalle kesäkuun aikana.

KATSASTUSAJAT 2020

Katsastuspäiviä ovat alla ilmoitetut päivät huhti-, touko- ja kesäkuussa. Normaalit katsastukset alkavat klo 17.00. Kaikki katsastajat eivät välttämättä ole paikalla vielä silloin, eikä kaikkien veneenomistajien oleteta olevan paikalla silloin, mutta yleensä pääsemme aloittamaan 17:30. Jos pääset rantaan vasta myöhemmin kuin klo 18:30, ilmoita siitä katsastuspäällikölle, että sinua tiedetään odottaa.

RUNKOKATSASTUS 2020

Runkokatsastuksiin on varattu lauantai 18.4. alkaen 12:00. Runkokatsastuksia tehdään myös kaikkina toukokuun katsastuspäivinä ja tarvittaessa vielä kesäkuussakin, jos veneitä on silloin vielä maissa. Jos mikään näistä ajoista ei sovi sinulle, tai vene on jossain muussa satamassa, ole yhteydessä suoraan katsastajiin toisen ajan sopimiseksi ennen vesillelaskua.

Muualla kuin omassa rannassa tehtävissä katsastuksissa omistaja järjestää kuljetuksen telakointipaikalle. Voit myös pyytää paikallisen venekerhon katsastajaa tekemään runkokatsastuksen. Niiden veneiden omistajia, joilla runkokatsastus on 2020 ajankohtainen, muistutetaan asiasta sähköpostiviestillä. Voit myös tarkastaa asian omasta katsastuspöytäkirjan kopiostasi tai venetodistuksestasi.

MAKSUTON KATSASTUS

Toukokuussa tiistaisin 5, 12, 19 ja 26 klo 17:30 – 21

MAKSULLINEN KATSASTUS, 25 €

Kesäkuussa kolmena tiistaina 2, 9 ja 16 klo 17:30 -21

Katsastusorganisaatiollamme ei ole päivystystä eikä palvelulupausta katsastusajan eli 16.6. jälkeen. Yksittäisiä katsastuksia voidaan sopia katsastajien kanssa, sikäli kun he ovat paikalla. Katsastus sääntöjen määräämän ajan (kesäkuu) jälkeen katsotaan laiminlyönniksi, ellei viivytykseen ole perusteltua syytä (korjaustyö, uusi hankinta tms.). Satamaan tulevien uusien veneiden katsastuksia hoidetaan kuitenkin koko avovesikauden ajan.

KATSASTUSSAKOT

Laiminlyöty runkokatsastus 50 € ja 1.7. jälkeen suoritettu katsastus 100 € (tämä ei kuitenkaan koske veneitä, jotka on hankittu vasta katsastusajan jälkeen tai joiden meneillään oleva kunnostustyö valmistuu vasta kesäkuun jälkeen)

Satamaan ja kerhon rekisteriin tulevien veneiden ensikatsastus katsastus tilataan viipymättä, viimeistään veneen tultua satamaan. Muuna kuin yllä mainittuina aikoina katsastamisesta sovitaan ottamalla yhteyttä johonkin paikalla olevaan katsastajaan.

KATSASTUKSEN VARAAMINEN JA KATSASTUSTILAISUUS

Voit ilmoittautua katsastustilaisuuteen vartiokopissa olevaan listaan tai LLV:n tapahtumakalenterin välityksellä.

Vartiohuoneen pöydällä olevaan varauslistaan katsastusaika varataan merkitsemällä listaan nimi jäsennumero ja laituripaikka. Varauslista poistetaan viikoittain katsastuspäivää edeltävänä päivänä klo 12. ja manuaaliset sekä nettivaraukset yhdistetään seuraavan päivän työlistaksi.

Siinäkin tapauksessa, että olet ilmoittautunut netissä tapahtumakalenteriin, noudata seuraava ohjetta:

Katsastukseen ilmoittaudutaan katsastuspäivänä merkitsemällä katsastusvarauslistaan kohtaan ”Olen tullut rantaan” saapuneen järjestysnumero. Näin pyrimme seuraamaan, että katsastukset etenevät saapumisjärjestyksessä eikä kukaan joudu odottamaan kohtuuttomasti vuoroaan. Ilmoittautuminen tehdään 17:00-18:00 välisenä aikana. Veneen omistaja odottaa katsastusvuoroaan veneessä, ottaa valmiiksi esille vuosittain tarkastettavat turvallisuusvarusteet kuten hätäraketit (sikäli kun niitä käytetään) ja jauhesammuttimet ja laittaa kulkuvalot palamaan.

Vene katsastetaan katsastusluokkansa edellyttämään purjehduskuntoon varusteltuna. Venetodistus, edellisen vuoden katsastuspöytäkirja (keltainen osa), ja veneen rekisteritodistus tulee olla mukana veneessä.

Katsastuksen myöhästymisestä määräajasta (kesäkuun kuluessa) pitää ilmoittaa LLV:n katsastustoimikunnalle kirjallisesti perusteluineen kesäkuun aikana.

Katsastusinfoa veneilykaudelle 2020

Rekisteröinti: Veneen katsastuksen edellytys on, että alus täyttää kaikki sille laissa asetetut vaatimukset. Uusi 1.6.2020 voimaan astuva vesiliikenneleki on tässä suhteessa yhdenmukainen vanhan lainsäädännön kanssa. Vesikulkuneuvon rekisteröinnistä annetaan rekisteritodistus, joka on oltava aina mukana vesikulkuneuvolla liikuttaessa. Rekisteritodistuksen mukainen rekisteritunnus pitää olla kiinnitettynä vesikulkuneuvoon. (lisätietoja: www.trafi.fi ). Voimassaoleva laki vesikulkuneuvorekisteristä tuli voimaan 1.10.2007. 1.6.2020 alkaen määräykset ovat (uudessa) Vesiliikennelaissa.  Katsastuksessa tulee siis esittää rekisteriote kaikissa sellaisissa veneissä, joilta laki sitä vaatii (vähintään 5,5 metriä pitkät purjeella tai moottorilla varustetut vesikulkuneuvot sekä kaikki moottoriteholtaan vähintään 15 kW / yli 20 hevosvoiman vesikulkuneuvot.). Vanhoja Maistraattien kirjoittamia rekisteritodistuksia ei kuitenkaan ole uusittu silloin, kun venerekisteri siirtyi TRAFI:n hoitoon, vaan ne ovat edelleen päteviä.

Mikäli veneen varustukseen kuuluu luvanvaraisia radiolaitteita tai valopistooli, näiden laitteiden käyttölupa (rannikkolaivurin radioliikennetodistus + aluksen radiolupa tai aseen hallussapitolupa) on esitettävä katsastajalle pyydettäessä. Radioluvista löydät lisätietoja viestintäviraston sivuilta: https://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radioluvat/veneilijatjamerenkulku.html

Hätäraketit ja soihdut vuonna 2020:

Vuodesta 2016 alkaen pyroteknisten hätämerkinantovälineiden vanhentumisaikojen suhteen on noudatettu valmistajan ilmoitusta (3 vuotta).

Vuonna 2017 katsastusmääräyksiin tehtiin muutos, joka mahdollistaa pyroteknisten hätämerkinantovälineiden korvaamisen radiolaitteilla ja LED toimisella käsisoihdulla. Vanhojen katsastusmääräysten mukaiset pyrotekniset hätämerkinantovälineet ovat edelleen hyväksyttävä varustus, mutta ne voidaan korvata seuraavasti:

Katsastusluokassa 1 (avomeriveneet) aluksen tulee olla varustettu

– 25 W tehoisella digitaaliselektiivikutsulaitteella (DSC) varustetulla meri VHF radiopuhelimella. Radiopuhelimeen on oltava aktivoituna digitaalikutsu ja mikäli VHF puhelin ei itse sisällä GPS vastaanotinta, se on oltava asianmukaisesti kytketty veneen GPS laitteeseen paikkainformaation saamiseksi mukaan hätäkutsuun.

– EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) eli automaattisesti toimiva hätälähetin.

– tavallinen matkapuhelin, jossa vedenkestävä suojus joka mahdollistaa puhelimen käyttämisen suojuksen sisällä

– 1 kpl LED toiminen hätämerkinantovalo (sähköinen hätäsoihtu), laitteen tulee olla tähän tarkoitukseen valmistettu, vesitiivis ja iskunkestävä.

– 2 kpl oranssisavuja

Ykkösluokan veneissä siis nykyisestä varustuksesta voi halutessaan kaiken paitsi oranssisavupakkaukset korvata elektronisilla hätämerkinantovälineillä.

Katsastusluokassa 2 (rannikkokäyttöön katsastettavat veneet)

– Meri VHF-puhelin, vaatimukset kuten yllä
– tavallinen matkapuhelin, vaatimukset kuten yllä
– 1 kpl LED soihtu, kuten yllä

Katsastusluokka 3 (saaristokäyttöön katsastettavat veneet)

– tavallinen matkapuhelin, vaatimukset kuten yllä
– 1 kpl LED soihtu kuten yllä

Katsastusluokassa 4 (suojaisilla vesialueilla käytettävät veneet) ei ole aikaisemminkaan edellytetty pyroteknisiä hätämerkinantovälineitä. Määräyksissä ei siis ole tämän katsastusluokan osalta muutoksia.

Valopistoolin 300 m korkeuteen lentävillä ammuksilla voidaan korvata enintään 2 kpl laskuvarjorakettia. Valopistoolille tarvitaan hallussapitolupa.

Palonilmaisin on pakollinen varuste asuttavissa veneissä. Veneisiin, joissa on nestekaasutoimisia laitteita, suositellaan myös kaasuhälytintä.

Pelastusliiveistä

Veneessä tulee olla jokaiselle miehistön jäsenelle hyväksytty pelastusliivi. Katsastusluokissa 1 ja 2 hyväksytään vain vähintään 100N kantavuuden omaavia pelastusliivejä, joissa on oltava haararemmit. Katsastusluokassa 1 liiviin kiinteästi rakennettu turvavaljas on pakollinen. Käytännössä kaikissa nykyaikaisissa paukkuliiveissä tämä on.

Katsastusluokissa 3 ja 4 hyväksytään myös 50 N kelluntapukine, mutta myös näissä veneissä on suositeltavaa käyttää vähintään 100 N pelastusliiviä.

Kaikissa paukkuliiveissä on oltava haararemmit. Nykyisin ne kuuluvat vakiovarusteena kaikkiin myytäviin liiveihin, mutta takavuosina on myyty liivejä myös ilman haararemmejä. Käytännössä paukkuliivi on hyödytön ilman sitä, koska liivi yleensä irtoaa lauetessaan, ellei haararemmi pidä sitä paikallaan. Lisäksi ilman haararemmiä liivi nousee veteenpudonnen kasvoille ja voi aiheuttaa tukehtumisen. Haararemmejä voi ostaa lisävarusteena ja jälkiasentaa helposti kaikkiin liiveihin.

Paukkuliivit on tarkastettava vuosittain. Tätä ei tarvitse teettää ammattiliikkeessä, sen voi tehdä itsekin, mutta liivin huolto ja tarkastus on välttämätöntä niiden toiminnan varmistamiseksi.

Jokaisessa paukkuliivissä on oltava myös varalaukaisija+ kaasusäiliö tai vaihtoehtoisesti liivejä on oltava määrä, joka on veneen miehitykseen nähden kaksinkertainen.

Sammuttimet: Veneissä, joissa on liekillä toimiva polttolaite, sisämoottori, yli 25 kW / 34 hp perämoottori, palavia nesteitä, nestekaasua tai akku, on oltava katsastusluokasta riippuen 1 tai 2 tyyppihyväksyttyä ja vuosittain tarkastettua käsisammutinta.

Jotta sammutin tarvittaessa löytyisi nopeasti, on sen sijainti syytä merkitä, ellei se ole suoraan näkyvissä. Sammuttimet on tarkastettava vuosittain. Katsastuksessa sammuttimessa on oltava sillä hetkellä voimassa oleva merkintä. Uudet sammuttimet hyväksytään vuoden ajan stanssatusta valmistusajankohdasta. Sammuttimien tarkastuspäivät LLV:n satamassa on ilmoitettu sataman ilmoitustauluilla ja www.sivujen tapahtumakalenterissa.

Nestekaasujärjestelmän koeponnistus: Vaikka koeponnistus ei ole pakollinen vuosittain, on tarpeellista koeponnistaa kaasujärjestelmä ajoittain sekä vaihtaa kumiletkut. Järjestämme satamaan kaasuasentajan tekemään koeponnistuksia. Ole yhteydessä katsastajaamme Markku Kutvoseen, jos haluat tällaisen.

Kerhon lippu ja veneenomistajan viirit: Katsastettu vene on oikeutettu kantamaan LLV:n lippua, kun veneen kotikerho (so. yhdistys, jonka venerekisteriin vene on merkitty) on LLV. Jos veneenomistaja on useamman venekerhon jäsen, niin vene on oikeutettu kantamaan ainoastaan veneen kotikerhon lippua. Lipun käyttäminen on vapaaehtoista, mutta edellytämme että jäsenet käsittelevät lippuja lippuohjeen mukaisesti ja pitävät huolta siitä, että lippu on ehjä ja siisti.  Repaleiset ja likaiset viirit ja peräliput on uusittava. Uuden lipun tai viirin saa LLV:n jäsen ostaa (kun veneen kotikerho on LLV) katsastusiltoina kerhon toimistolla.

Runkokatsastukset: Peruskatsastus suoritetaan joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai vene ensirekisteröidään Laurinlahden venekerhoon, vene on vaurioitunut ja/tai siihen on tehty olennaisia korjauksia tai muutoksia kuten moottorin vaihto.

Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Runkokatsastukset tehdään ensisijaisesti ilmoitettuina katsastuspäivinä ja veneenomistajille lähetetään muistutus tulevasta runkokatsastuksesta. Viisivuotisjakson täyttyminen ilmenee LLV:n myöntämän venetodistuksen päiväyksestä (ja todistuksen täyttymisestä).

Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori. Veneen merenkulku- ja turvallisuusvarusteita ei tarvitse tuoda veneeseen runkokatsastusta varten.

VHF antennien mittaus

LLV:llä on katsastajien käytössä SWR-mittari (seisovan aallon mittari), jonka avulla on mahdollista todeta, miten hyvin radiolähettimen antenni on vireessä. Käytännössä vaurioitunut tai väärin asennettu antennikaapeli tai väärin asennettu antenni voi johtaa siihen, että suurin osa lähettimen tehosta hukkuu antennin häviöihin ja vain murto-osa siitä palvelee tarkoitustaan. Tätä vikaa ei voi huomata vastaanotossa eikä edes 1 W teholla lähetintä kokeiltaessa, mutta SWR mittaus täydellä 25 W teholla kertoo paljon siitä, kuinka paljon lähetystehoa todella saadaan ulos radiolähettimen antennista.

Radioantenneja ei rutiininomaisesti pystytä tutkimaan katsastusten yhteydessä, mutta pyydä katsastajalta mittausta jos olet epävarma antennisi toiminnasta.

2020 Katsastajat

Ari Mäkelä 050 544 7009, Katsastuspäällikkö, e-mail ”katsastus@laurinlahdenvenekerho.fi”
Janne Puhakka 050 64573
Veli Leppänen 0500 322 057
Marko Mäkisyrjä 0400 904 355
Lasse Ericsson 040 553 8611
Kim Fredriksson 401 993 991
Henri Helasmäki 505 236 549
Markku Kutvonen  040 5577 939
Pauli Lind 0400 909 949
Tom  Plyhm 040 544 9788
Michael Söderback 040 7623955
Joonas Aarnio 0400199240
Karl-Erik Koivisto 050 3461225