Hyödyllisiä aineistoja

LLV:n  koulutustarjonta on osa Espoon Merikoulua. Koko koulutustarjonta: www.espoonmerikoulu.fi

Sähkö ja vene -opas (Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus Ry)
Stek.fi sivulle on koottu paljon erittäin hyödyllistä tietoa veneen sähkötöistä. Sivulta löytyy mm. ilmainen opas “Sähkö ja vene 2019 ” – jonka lukemista suosittelemme kaikille veneen omistajille. Sivulle pääset tästä linkistä. https://stek.fi/wp-content/uploads/2019/10/Sahko_ja_Vene_2019_naytto.pdf

VHF-radioluvan (Rannikkolaivurin radioliikennetodistus) ja aluksen radioluvan hankkiminen

VHF-radio vaatii aluskohtaisen radioluvan ja lisäksi sen käyttäminen henkilökohtaisen pätevyystodistuksen (Rannikkolaivurin radioliikennetodistuksen).

Löydät tiedot näiden lupien hankkimisesta viestintäviraston sivulta https://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radioluvat/veneilijatjamerenkulku.html Samalta sivulta on myös ladattavissa Rannikkolaivurin radioliikenneopas.

Merenkulun terminologia eli merislangi

Espoon kippareiden sivuilla on erittäin hyvä kokoelma merislangin sanastoa: https://www.espoonkipparit.fi/tietoa/merislangia

Merkitse pyydyksesi oikein, Kalatalouden keskusliiton julkaisu

Oheisesta linkistä löydät Kalatalouden keskusliiton julkaisun jossa anetaan ohjeita ja käydään läpi määräyksiä kiinteiden pyydysten merkitsemisestä: https://ahven.net/p/merkitse-pyydyksesi-oikein/

Liikenneviraston sivulta löydät paljon perustietoa vesiväylistä ja meriviitoituksesta: https://www.liikennevirasto.fi/vesivaylat#.WlC5xVVl-M8

Loistoluettelot ja muita merikarttoihin liittyviä julkaisuja on otsikoitu ammattimerenkulun tietojen alle. Löydät ne  täältä: https://www.liikennevirasto.fi/ammattimerenkulku/merikarttoihin-liittyvat-julkaisut#.WovnIYPFKM8

Huviveneiden merenkulkuun liittyvät keskeiset lakitekstit löydät Finnlex tietokannasta seuraavien linkkien takaa:

Meriteiden säännöt, eli Kansainvälinen sopimus yhteentörmäyksen estämiseksi merellä: https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1977/19770030
Merilaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940674search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=merilaki#L21P1

Uusi kesäkuussa 2020 voimaanastunut vesiliikennelaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782

Asetus huvialusten lipuista (Valtioneuvoston asetus huvialusten lipuista annetun asetuksen muuttamisesta 19.12.2018): https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181191

.