Veneilijäkurssi 2019

LLV:n  koulutustarjonta on osa Espoon Merikoulua. Koko koulutustarjonta:http://www.espoonmerikoulu.fi/

Aika: 28.1.-25.3.2019
Paikka: Espoon Pursiseura (EPS), Nuottatie 19, Nuottaniemi N 60º 08,6′ E 24º 44,2′

Aika: 28.1.- 25.3. Kurssi järjestetään kahdeksana maanantai-iltana kello 18.00 – 21.00, poislukien hiihtolomaviikko (vko 8).

Ilmoittaudu Espoon merikoulun nettisivuilla www.espoonmerikoulu.fi

Kurssin tavoite

Kurssi tarjoaa harrastustaan aloittelevalle veneilijälle tai kokeneen veneilijän miehistön jäsenelle osaamisen, joka mahdollistaa aktiivisen osallistumisen toimintaan veneessä: Reitin suunnittelun, Itsenäisen navigoinnin ja ohjaamisen, ongelmatilanteiden ratkaisemisen, manöveeraamisen ja muun toiminnan satamissa. Perustiedot veneilijän turvallisuuskysymyksistä: Henkilökohtaisista kelluntavälineistä ja veneen merikelpoisuudelle asetettavista vaatimuksista sekä meripelastuksen toiminnasta ja avun pyytämisestä.

Kurssi on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n koulutusohjelman mukainen veneilijäkurssi.

Kurssin sisältö:

– navigoinnin perusteet (kartan käyttö, meriviitoitus, kompassin käyttö, paikanmääritys)
– meriteiden säännöt (sikäli kun ne koskevat huvialuksia) ja muu lainsäädäntö, joka veneilijän on tunnettava
– veneiden tekniikkaa ennen kaikkea kunnossapidon ja turvallisuuden näkökulmasta sekä veneilyelektroniikkaa
– kuinka hankin, käytän ja huollan henkilökohtaisia turvallisuusvälineitä (pelastusliivejä ja kelluntapukineita)
– ohjeita kriisitilanteisiin (mies yli laidan, karilleajo, aluksen hinaaminen ym)
– merenkulkijan sääoppia
– mitä veneilijän on hyvä tietää alansa järjestötoiminnasta
– merenkulun lippukulttuurin perusteet
– navigointitehtävien harjoittelua ja käytännön harjoittelua merellä

Kaikki tämän kurssin sisältö on yleistä merenkulkuosaamista, joka on aivan yhtä tarpeellista niin moottoriveneilijöille kuin purjehtijoillekin.  Kurssi ei sisällä varsinaista purjehdusopetusta, mutta käytännön harjoittelu voidaan osallistujien toiveen mukaan tehdä joko purje- tai moottoriveneellä.

Kurssin opetustilaisuudet ovat avoimia kaikille Espoon merikoulun jäsenjärjestöjen jäsenille ja kaikki ovat tervetulleita  kuuntelemaan niitä myös yksittäisinä esitelminä. Kurssille ilmoittautuneilla on kuitenkin etusija, jos tila tulisi liian täyteen.

Kurssin hyväksytty suorittaminen ja todistuksen saaminen siitä, edellyttää kuitenkin, että osallistuja on osallistunut vähintään seitsemään kahdeksasta luentoillasta.

Kesäkuussa 2019 kurssilaisten kanssa erikseen sovittavana ajankohtana tehdään käytännön harjoitukset merellä.

Lähtökohtaisesti käytetään kurssilaisten omia veneitä. Veneettömyys ei kuitenkaan ole este osallistua kurssille, ryhmät kootaan niin, että veneettömätkin kurssilaiset pääsevät myös käytännön harjoituksiin. Veneensä harjoituksiin antavalle korvataan polttoaine- ja muut suoranaiset kulut.

Huom: Espoon merikoulun kesken on sovittu järjestely, jonka mukaan kunkin seuran omat kouluttajat hoitavat omien jäsentensä käytännön harjoitukset merellä. Oman (esim. EPS) seuran kouluttajat siis toteuttavat lähtökohtaisesti vain omien jäsentensä meriharjoittelun. Muut saavat kurssilla omien seurojensa kouluttajien yhteystiedot tämän sopimiseksi.

Kurssin hyväksytty suorittaminen ja todistuksen saaminen siitä edellyttää teoriaosuuteen osallistumista, tutkinnon suorittamista ja osallistumista käytännön harjoituksiin.

Oppimateriaali

Kurssi aineisto on uudistunut vuodelle 2019 ja kurssikirjana käytämme uutta Navigointi 1 kirjaa. Navigointi kirjassa on osia, jotka soveltuvat hyvin itseopiskeluun ja siksi oletamme, että kirjaan on tutustuttu ennen kurssin alkua. Kurssille ilmoittautunut ja kurssimaksun suorittanut voi noutaa kurssikirjan Espoon Pursiseuran Klubitalolta myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

PDF-aineistoina jaetaan osallistujille vakuutusyhtiöiden keskusliiton “Veneiden kiinnittäminen”, Rajavartiolaitoksen “Veneilijän pelastusopas” ja “Meripelastuksen hälytysohje”. Kaikki aineisto kuuluu osallistumismaksuun.

Kurssin osallistumismaksu: 85 €, varaamme oikeuden tarkistaa hintaa +/- 20 % oppimateriaalin tai tilamme käyttökulujen muutosta vastaavasti sekä osallistujamäärän mukaan. 85 € on kurssi-illoista, oppimateriaalista ja tutkinnosta sekä tarjoiluista. Käytännön harjoittelun merellä seurat hinnoittelevat haluamallaan tavalla.

Kurssille otetaan 25 ensiksi ilmoittautunutta. Kurssin järjestäminen edellyttää min 10 osallistujaa. Ilmoittaudu tästä linkistä. Vahvistamme osallistumisesi ja annamme maksuohjeet sähköpostilla. Muista mainita oma seurasi.

Kurssiin liittyviin kysymyksiin vastaa Jari Sirkiä, hänet tavoitat sähköpostilla: vikisi@hotmail.com

Ohjelma:

Maanantaina 28.1.2019 klo 18 – 21, “Kartat ja väylät”

Kurssin avaus, kartoitetaan osallistujien veneilykokemus ja tarpeet
– miksi perinteinen navigointiosaaminen on yhä tärkeää
– kartografian perusteet
– meriviitoitus
– navigoinnin peruskäsitteet

Maanantaina 4.2.2019 klo 18 – 21, , “Laki ja oikeus”

Huvialusliikenteen lainsäädäntö ja yleinen merilaki:
– alusten kulkuoikeussäännöt
– käytännön väistämistilanteet
– aluksissa käytettävät kulkuvalot ja merkkikuviot
– päällikön vastuu aluksessa
– veneiden rekisteröinti
– mitä tarkoittaa aluksen merikelpoisuus
Maanantaina 11.2.2019 klo 18 – 21, “Meripeninkulmat ja asteet”

– suuntien ja matkojen mittaaminen
– kuinka käytän kompassia: eranto ja eksymä, tosisuunta ja kompassisuunta
– loki, kaikuluotain ja muut navigointilaitteet
– elektroninen navigointi

Maanantaina 25.2.2019 klo 18 – 21, “Merimiestaidot”

Veneilijän sääoppia
Veneilytaitoja:
– veneen kiinnittäminen ja ankkurointi
– mitä jokaisen veneilijän tulee tietää köysistä ja solmuista
– manöveeraus ja muu toiminta satamissa (tätä osaa täydentävät käytännön harjoitukset kesäkuussa)
Maanantaina 4.3.2019 klo 18 – 21, “Turvallisuus ennen kaikkea”

– turvallisuuskulttuuri merenkulussa
– henkilökohtaiset turvallisuusvarusteet: niille asetettavat vaatimukset ja niiden kunnossapito
– meripelastus, avunpyynnön lähettäminen ja yhteistoiminta pelastajien kanssa
– toiminta eräissä vaarallisissa tilanteissa

Veneiden katsastus ja turvallisuusvaatimukset
– veneen varustelu turvallisuuden näkökulmasta
– veneiden katsastusluokat, merikelpoisuuden kriteerit katsastusmääräysten näkökulmasta

Maanantaina 11.3.2019 klo 18 – 21, ” Tekniikkailta “

Mitä jokaisen veneilijän tulee tietää veneensä tekniikasta käytön ja kunnossapidon näkökulmasta:
– moottori ja sen apulaitteet
– sähköjärjestelmä
– keittimet ja lämmittimet

Veneen talvisäilytys ja kunnossapito

Maanantaina 18.3.2019 klo 18 – 21, ” Kulttuuri-ilta “

Veneilyn järjestötoiminta

Hyvä merimiestapa:

– veneilyn “etiketti”
– hyvä veneilytapa
– merenkulun lippukulttuuri
– ympäristönsuojelu ja jokamiehenoikeus

 

Maanantaina 25.3.2019 klo 18 – 21, ” Kartta- ja navigointiharjoitus “

Harjoittelemme navigointitehtäviä tenttiä varten
– suunnan ja etäisyyden määritys
– paikan määritys

Keskiviikkona 3.4. 2019 tai Torstaina 11.4.2019 klo 18-21 (Espoon merikoulun yhteisessä tenttitilaisuudessa) “Totuuden hetki “

– tentti kurssin teoria-aineistosta
– tutkintoon varataan aikaa kolme tuntia.