Venepäällikkökurssi 2019 (SVK)

Aika: 27.2., 20.- 21.3 ja 27.- 28.3. Kurssi järjestetään viitenä iltana kello 18.00 – 21.00
Paikka: Soukan venekerho, Klobben, Soukanlahdentie 15
Venepäällikkökurssin hyväksytystä suorituksesta voi anoa kansainvälisen huviveneen kuljettajankirjaa.
Kurssille osallistumisen edellytyksenä on veneilykokemus useammalta vuodelta ja lisäksi edellytämme jonkin seuraavan kurssin suoritusta
-SPV:n veneilijä
-Navigaatioliiton saaristolaivuri tai
-Navigoinnin opettajien Navigointi 1 tai
-muu vastaava kurssi

Kurssi aineisto on uudistunut vuodelle 2019 ja kurssikirjoina käytämme uutta Navigointi 2 kirjaa ja osin venepäällikkökirjaa. Navigointi kirjassa on osia, jotka soveltuvat hyvin itseopiskeluun ja siksi oletamme, että kirjaan on tutustuttu ennen kurssin alkua. Kurssille ilmoittautunut ja kurssimaksun suorittanut voi noutaa kurssikirjat Soukan venekerhon toimistolta sen aukiolo aikoina maanantaisin ja tiistaisin 15.00 -18.00. Kurssikirjat sisältyvät kurssin hintaan.

Sisältö keskittyy venepäällikkyyden edellyttämiin tietoihin ja taitoihin sekä veneilyyn ulkomailla erityisesti vuorovesialueilla. Kurssi täyttää kansainvälisen huviveneenkuljettajan vaatimuksen (TRAFI) ja kurssin suorittanut voi hakea kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjaa. Kurssin teoriaosuus pidetään viitenä arki-iltana. Kurssiin kuuluu teoriaosuuden tutkinnon lisäksi käytännön taidon näyttö keväällä jäiden lähdettyä. Se suoritetaan kunkin oman seuran kouluttajien toimesta erikseen sovittavana aikana. Tutkinnon suorittamiseen on kaksi mahdollista päivää, joiden ajat löytyvät merikoulun kalenterista kohdasta tutkintopäivät. Katso niiden ohjeet erikseen kalenterista. Jos sinulla on aiemmin suoritettuja veneilytutkintoja, niin ota niiden todistusten kopiot ja mielellään myös lokikirja kurssille mukaan.
Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:
Päällikön vastuu, veneily ulkomailla, turvallisuus, sää, vuoroveden korkeus, vuorovesivirrat, sijainnin määrittely, reittisuunnittelu, veneen huolto ja kunnossapito, kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja.
Kurssille otetaan 25 ensiksi ilmoittautunutta. Ilmoittaudu Espoon Merikoulun sivuilla www.espoonmerikoulu.fi. Vahvistamme osallistumisesi ja annamme maksuohjeet sähköpostilla. Muista mainita oma seurasi. Kurssiin liittyviin kysymyksiin vastaa ari.aronniemi@kolumbus.fi.

Kurssin hinta on 85 euroa sisältäen teoriakurssin, kurssikirjat ja tarjoilut. Keväällä suoritettavan käytännön osuuden hinta on SVK:n jäsenille 10 euroa. Muut seurat ilmoittavat mahdollisesti tästä poikkeavan hintansa ennen ajotutkinnon suoritusta.