Lippu ja viirit

LLVlippuLLV:n venerekisteriin merkitty (katsastettu) vene on oikeutettu käyttämään LLV:n lippua veneily-yhdistyksen lipun käytöstä annetussa asetuksessa (18.3.1983/292) ja Merilain 1 pykälässä (aluksen kansallisuus) määritellyin edellytyksin. 

Vaikka veneen omistaja olisi useamman veneily-yhdistyksen jäsen, niin vene on oikeutettu käyttämään ainoastaan sen kerhon lippua, jonka rekisteriin se on merkitty.

Lipun käyttäminen veneessä Suomen aluevesillä on vapaaehtoista, mutta jos sitä käytetään, edellytämme että yhdistyksen lippua käytetään Suomen lipun käytöstä annettujen määräysten ja ohjeiden sekä hyvien tapojen mukaisesti. Likaantunutta tai rikkinäistä lippua tai lipusta johdettua viiriä ei saa käyttää.

Uuden lipun tai viirin saa lipun käyttöön oikeutettu jäsen ostaa  katsastuksen  yhteydessä tai suoraan kerhon toimihenkilöiltä.

Lipun käytöstä on olemassa keskusjärjestömme Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n julkaisu “Liputusohje 2012” (https://spv.fi/wp-content/uploads/2017/01/Liputusohje-12.pdf). Julkaisu on saatavilla myös painotuotteena vartiohuoneessa ja se jaetaan myytävien lippujen mukana.

Suositeltavat lippujen koot ja LLV:n varastokoot

Veneen pituus/Tangon  pituus/Lipun koko/Hinta/Toimitus

alle 7 m/75 cm/33 x 54 cm/25 €/LLV:llä

alle 7 m/95 cm/44 x 72 cm/30 €/LLV:llä

7 – 10 m/115 cm/55 x90 cm/35 €/LLV:llä

10 – 12 m/140 cm/66 x 108 cm/40 €/LLV:llä

12 – 15 m/170 cm/80 x 131 cm/- tilattava

yli 15 m/210 cm/100 x 163 cm/-tilattava

Viiri/Koko/Hinta/Toimitus

Veneenomistajan viiri/22 x 44 cm/25 €/LLV:llä

SPV jäsenseuran viiri/22 x 36 cm/18 €/LLV:llä