Keskiviikkokilpailujen rata

Kilpailun lähtölinja on LLV:n B-laiturin valopylväiden kuviteltu jatke länteen.

Lähtölinjalta rata jatkuu etelään Koivusaaren selän suuntaan Soukan rannan kautta.

Punainen viitta Småholmarnien pohjoispuolella jätetään länsipuolelle.

Punainen viitta Björkön ja Klobbenin välissä on kääntömerkki menoreitillä Soukan kääntöpoijulle. Viitta kierretään vastapäivään eli “väärältä puolelta”.

Soukan kääntöpoiju on KLV:n asettama oranssipoiju, joka kierretään myötäpäivään.

Rata jatkuu Koivusaaren selän länsilaidalle. KLV:n asettama kääntömerkki, oranssipoiju, on asennettu Roholmenin edustalle. Poiju kierretään vastapäivään.

Rata jatkuu Koivusaaren Selän Pentalan edustalla olevalle turvavesimerkille, joka kierretään vastapäivään.

Koivusaaren selältä palataan takaisin LLV:lle, jolloin kaikki viitat otetaan oikein. Paluumatkalla olevan punavalkoisen turvavesiviitan saa jättää styyrpurin tai paapuurin puolelle.

Rata päättyy LLV:n lähtölinjalle, jossa myös maali sijaitsee.

kilpailukartta