Sääntöuudistuksen tausta, tarve ja tavoite

Venekerhon vuosikokouksessa 9.9.2020 esiteltiin ehdotus kerhon uusiksi säännöiksi ja uudeksi satamaohjesäännöksi. Nämä tullaan tuomaan jäsenkokousten käsittelyyn syksyn 2020 aikana. Kerhon jäsenen kannattaa tutustua aineistoon, jotta hän tuntee sääntöehdotuksen vaikutukset omiin oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa.

Tässä käsitellään sääntöuudistuksen keskeisimpiä tarpeita ja tavoitteita.

LLV:n jäsenmäärä on pienentynyt 2000 luvulla. Venepaikkapulaa ei 90 luvun tapaan ole, vaan venekerhot kilpailevat jäsenistä

Sääntöuudistusta on suunniteltu ja valmisteltu kaksi vuotta. Jo 2016 istui työryhmä valmistelemassa sääntöuudistusta , mutta se ei päässyt yksimielisyyteen ehdotuksesta

Nykyisten 1994 voimaantulleiden sääntöjen suurimmaksi epäkohdaksi on koettu kaksitasoinen jäsenyys: varsinaiset jäsenet (toimialueella asuvat ) ja kannattajajäsenet. Sääntöjen määräämä epätasa-arvo vaikuttaa yhdistyksen toimintaan ja kannattajajäsenten motivaatioon osallistua siihen.

Vaalikelpoisuus on vain varsinaisilla ja kunniajäsenillä. Äänioikeus yhdistyksessä on vain varsinaisilla jäsenillä. Oikeus vakinaiseen venepaikkaan on vain varsinaisilla jäsenillä

Kannattajajäsenet muodostavat nyt 36% koko jäsenistöstä

Keskeinen muutostarve on jäsenkunnan yhdenvertaisuuden toteuttaminen

Tästä klikkaamalla pääset sivulle, josta kirjautunut käyttäjä voi ladata sääntöuudistuksen perustelumateriaalin kokonaisuudessaan sekä sääntöehdotuksen tekstit vuosikokouksessa esitellyssä muodossa.