Sihteeri

Sihteerin tehtävät

Sihteeri toimii kerhon hallituksen, kerhon vuosikokousten ja muiden kerhon virallisten kokousten sihteerinä ja toimittaa niihin esityslistat, laatii kokousten pöytäkirjat ja ylläpitää kokousten asiakirjoista sähköistä arkistoa.

Sihteerin tehtäviin kuuluu myös jäsenhakemusten ja eroilmoitusten kirjaaminen hallituksen kokouksiin, jäsennumeroiden hallinta ja kerhon jäsenrekisterin ja SPV:n Suuli rekisterin ylläpito ja tiedottaminen jäsentietojen päivittämisestä mm. satamakapteenille ja muille jäsentietojen päivitystä tarvitseville. Sihteeri huolehtii myös jäsenistön käyttöoikeuksien hallinnasta LLV:n kotisivuille. Lisäksi uudet ja eronneet jäsenet saavat henkilökohtaisen ilmoituksen jäsentietojen päivityksistä.

Tiedottaminen ja viestintä jäsenistölle

Sihteeri toimii  kerhon tiedottajana ja vastaa kuukausitiedotteiden ja muiden ajankohtaisten tiedotteiden sähköisestä jakelusta sähköpostitse, SMS-tiedotteista ja kerhon virallisen ilmoitustaulun ylläpidosta.