Vuosikokous (etäseuranta ja aineiston lataus)

Kartta latautuu...

Päiväys ja aika
Date(s) - 09/09/2020
19:00

Tapahtumapaikka
Laurinlahden venekerhon kerhorakennus

Kategoriat Ei Kategoriat

Kirjautuneille jäsenille näytetään osallistujalista.


Tervetuloa Laurinlahden Venekerho – Larsviks Båtklubb ry:n vuosikokoukseen!

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Varsinaisen kokouksen jälkeen esitellään ehdotus kerhon uusiksi säännöiksi ja satamaohjesäännöksi. Tiedotusasioina päivitetään tiedot kerhon tämänhetkisestä tilanteesta.

Esityslista on julkaistu tämän viestin lopussa.

Vuosikokouksen materiaali on kirjautuneen käyttäjän ladattavissa kerhon netin etusivulla olevasta kalenterista vuosikokouksen kohdalta löytyvästä linkistä. Toivottavaa on, että jokainen lataa täältä kokousmateriaalit itselleen. Niitä on kokouksessa tulostettuna vain pienehkö määrä.

Covid-19 pandemian takia kokouksen läpiviennissä noudatetaan normaalista poikkeavia käytäntöjä.

Kokousta voi seurata etänä oman tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen kautta. Kokouksen seurannan mahdollistava linkki löytyy kerhon netin etusivun kalenterin kautta viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Kokousta etänä seuraava ei juridisten kysymysten takia voi osallistua kokoukseen esim. puheenvuorojen tai ehdotusten muodossa. Äänestäminen edellyttää läsnäoloa kokouspaikalla. Etäosallistuminen on mahdollista kokouksen jälkeiseen keskusteluun sääntöehdotuksesta. Edellytyksenä on, että tekniikka saadaan toimimaan.

Säännöt eivät normaalisti salli äänestämistä yhdistyksen kokouksessa toisen jäsenen puolesta valtakirjalla, mutta se sallitaan tässä kokouksessa yhdistyksen hallituksen päätöksellä. Tämä perustuu voimassaolevaan poikkeuslakiin.( Laki  väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi  290/2020).

Yhdistyksen äänivaltainen jäsen voi asettaa valtakirjan toiselle jäsenelle edustaa itseään ja käyttää ääntään mahdollisessa äänestystilanteessa. Valtakirjan tulee olla päivätty ja allekirjoitettu. Valtakirjaan ei voi kirjoittaa äänestysohjeita (niitä ei voida äänestystilanteessa ottaa huomioon), vaan valtuutetun tulee sopia poissaolevan jäsenen kanssa, mitä hän mahdollisessa äänestyksessä toimii.

Kokouksessa toimii lain määräämä valtakirjoja koskeva äänivaltaleikkuri, eli kukaan ei voi äänestää valtakirjoja käyttäen enempää kuin 10 %:lla kokouksessa edustettuina olevien äänimäärästä.

Kerhotilaan on varattu osanottajia varten kertakäyttöisiä maskeja.

Kirjautunut käyttäjä pääsee tästä seuraamaan kokousta etänä ja lataamaan kokouksen aineistoja.

Toivottavaa on, että jokainen lataa kokousaineistot itselleen. Niitä on kokouksessa tulostettuna vain pienehkö määrä.

 

Esityslista

1.Kokouksen avaaminen

2.Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4.Esityslistan hyväksyminen

5.Läsnäolijoiden toteaminen

6.Ääntenlaskijoiden (2) ja pöytäkirjan tarkastajien (2) valinta

7.Hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2019 (liite)

8.Vuoden 2019 tilinpäätöksen esittely ja toiminnantarkastajien lausunto (liitteet)

9.Vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen

10.Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

11.Kysymykset, jotka vähintään kymmenen päivää aikaisemmin hallitukselle osoitetulla kirjallisella hakemuksella on pyydetty ottamaan kokouksen ohjelmaan.

12.Muut asiat

13.Kokouksen päättäminen

A1.Ehdotus kerhon uusiksi säännöiksi ja uudeksi satamaohjesäännöksi (liite)

A2.Tiedotusasiat: tilannepäivitys 9.9.2020