Valvonta

Valvontatoiminta ja turvallisuusohjeet 2023

Veneilykausi jaetaan kahteen valvontajaksoon. Valvontajakso 1 alkaa 15.04.2023 ja päättyy 30.6.2023. Valvontajakso 2 alkaa 1.8.2023 ja päättyy 31.10.2023. Heinäkuussa piirivartioinnin hoitaa palkattu vartiointiliike. Valvontavuorot varataan kerhon Lokki sovelluksen kautta.

Huomaathan että kaudesta 2022 lähtien valvontavuorot aloittavan ei enää tarvitse lähettää tekstiviestiä seuraavalle, sen tehtävän hoitaa nyt Lokki automaattisesti.

 

Valvontavuorojen määrä

Yksi yö per hallussa oleva venepaikka.

Valvontavelvollisuus

Valvontavelvollisuus koskee kaikkia, joilla on venepaikka hallussaan. Jos Sinulla ei ole venettä ja olet luovuttanut paikan kerholle edelleen vuokrattavaksi, mutta kerho ei onnistu sitä vuokraamaan on sinulla edelleen paikka hallussasi ja olet valvontavelvollinen. Jos taas kerho onnistuu vuokraamaan paikkasi, siirtyy valvontavelvollisuus paikan kerholta vuokranneelle. Samoin vaikka et ole luovuttanut paikkaa edelleen vuokrattavaksi ja sinulla ei ole venettä, on sinulla edelleen venepaikka hallussasi ja olet valvontavelvollinen.

Valvontavuorojen varaus

Varaus tehdään suoraan venekerhon Lokki järjestelmässä.

Valvontavuoroja ei jaeta puhelimitse eikä sähköpostilla.

Myöhästyminen katsotaan valvontavelvollisuuden laiminlyönniksi.
Valvontalaiminlyönnistä ilman pätevää syytä seuraa 180 € valvontasakko.

Jos sinulla on este suorittaa valvonta varaamallasi ajalla, ole yhteydessä valvontapäällikköön.

Valvonnan  tarkoitus on

 • valvojien paikallaololla ennaltaehkäistä satamassa oleviin veneisiin, laitureihin, rakennuksiin ja kerhon kalustoon kohdistuvat rikolliset toimet ja muu ilkivalta
 • luonnonvoimien – kuten myrsky, rankkasade yms. – veneille mahdollisesti aiheuttamien vaarojen ehkäiseminen ja vahingon eliminointi

Näiden päätehtävien lisäksi valvojat huolehtivat satama-alueen ja valvontatuvan viihtyisyydestä.

 • Kukkien kastelu (muista saunaterassin kukkalaatikot, laatikoissa mittatikut ja terassilla kastelukannu.)
 • Nurmikon leikkuu
 • Mahdollisten roskien siivoaminen jne.

Mikäli valvoja havaitsee ilkivaltaa, tai muuta rikollista toimintaa on tärkein tehtävä tunnistaa teon tekijät ja ilmoittaa siitä viranomaisille. Valvojalla ei ole mitään tavallisesta kansalaisesta poikkeavia oikeuksia eikä valvojan ole tarkoitus asettaa omaa turvallisuuttaan uhatuksi.

Mikäli valvoja havaitsee tapahtuvan vahinkoa tai vahingonvaaran satamassa oleville veneille tai rakenteille luonnonvoimien tai muun syyn takia, on ensisijainen tarkoitus omaa turvallisuutta vaarantamatta pyrkiä ehkäisemään vahingonvaara ja suorittaa ilmoitus joko veneen omistajalle tai sataman rakenteiden ollessa kyseessä venekerhon toimihenkilölle, mieluiten valvonta päällikölle tai satamakapteenille.

Kaikissa tapauksissa, joissa joudutaan ilmoittamaan joko viranomaisille tai kerhon toimihenkilöille, on myös valvontapäällikköä informoitava. Kerhon toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät valvontatuvassa olevasta venekerhon vuosikirjasta ja kerhon Web sivuilta jäsen osiosta.

Valvonta-aika

Valvonta alkaa klo 21:00 ja päättyy klo 06:00. Valvojat saavat jakaa valvonta-ajan kahteen vuoroon siten että valvoja 1 valvoo klo 21:00 – 01:00 ja valvoja 2 valvoo klo 01:00 – 06:00. Yksin valvottaessa vuoro alkaa klo 21:00 ja päättyy klo 06:00.

Valvontavuorossa olevan venepaikan haltija on vastuussa siitä, että säädetyn mukainen valvontamiehistö on paikalla ja  tätä ohjetta noudatetaan.

Valvojan tehtävät

Valvontavuoron alkaessa:

 • Käynnistä kameroita monitoroiva tietokone, joka on valvontakopissa
 • Tietokoneen käytöstä erillinen ohje valvontakopissa
 • Kirjaa vuoron alkaminen valvontapäiväkirjaan
 • Mikäli lipputangossa on joko venekerhon tai Suomen lippu, vaihdetaan tilalle venekerhon viiri (paitsi silloin kun lipun sallitaan olla salossa yli yön eli Juhannuksena)

Valvontavuoron aikana:

 • Tarkkaile näkyykö kameroissa normaalista poikkeavia tapahtumia
 • Esiinny valvonta-alueella näkyvästi
 • Suorita valvontakierroksia laitureilla ja satama-alueella epäsäännöllisesti ja riittävän useita kertoja (noin ½ … 1 ½ tunnin välein)
 • Tarkkaile veneiden kiinnityksiä erikoisesti myrskysäällä
 • Rankkasateella tarkkaile veneiden kelluntaa ja avoveneiden vesikuormaa
 • Kovalla kelillä laiturille on syytä mennä pareittain ja liivit päällä, jos putoaa, on toinen varmistamassa. Jos olet yksin, noudata erityistä varovaisuutta ja huolehdi että sinulla on liivit päällä.
 • Kierrä rakennusten ympäri satama-alueella
 • Mikäli satama-alueella havaitaan epäilyttäviä henkilöitä, on syytä tarkistaa heidän paikallaolonsa syy, ei kuitenkaan jos on aihetta epäillä oman turvallisuuden vaarantuvan.
 • Pidä valvontatupa siistinä ja tarkasta onko kerhorakennuksen WC:ssä paperia, jos on puutteita niin tee merkintä valvontapäiväkirjaan (WC-paperitelineen avain on vartiokopin ilmoitustaulussa)
 • Kastele tarvittaessa kerhorakennuksen ympäristön kukkaset ja leikkaa tarvittaessa nurmikko.
 • Ruohonleikkuri on varastotiloissa (kontti tai varastorakennus) jäsenen avain sopi lukkoon.
 • Kirjaa kaikki merkittävät tapahtumat valvontakirjaan, kuten tuntemattomat kävijät, autot, veneet yms.
 • Valvoja huolehtii että juhlat päättyvät noin klo 01.

Vuoron päättyessä:

 • Tarkista että kaikki kerhorakennuksen ovet ovat lukossa
 • Kirjaa valvontavuoron päättyminen valvontapäiväkirjaan
 • Sammuta kameroita monitoroiva tietokone

Yleinen hälytys numero Poliisi ja Pelastuslaitos 112

Satamakapteeni Lasse Ericsson 040 553 8611