Veneilijä-kurssi 2020

Kurssin tavoite

Kurssi on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n koulutusohjelman mukainen ja vastaa laajuudeltaan SPV:n koulutusohjelman Veneilijän perus- ja jatkokurssia yhteensä. Kurssi tarjoaa harrastustaan aloittelevalle veneilijälle tai kokeneen veneilijän miehistön jäsenelle osaamisen, joka mahdollistaa aktiivisen osallistumisen toimintaan veneessä: Reitin suunnittelun, Itsenäisen navigoinnin ja ohjaamisen, ongelmatilanteiden ratkaisemisen, manöveeraamisen ja muun toiminnan satamissa. Perustiedot veneilijän turvallisuuskysymyksistä: Henkilökohtaisista kelluntavälineistä ja veneen merikelpoisuudelle asetettavista vaatimuksista sekä meripelastuksen toiminnasta ja avun pyytämisestä.

Kurssi antaa mahdollisuuden jatkaa myöhemmin samaa koulutusohjelmaa Venepäällikkökurssilla, jolla on mahdollisuus saavuttaa teoreettinen pätevyys Kansainvälisen huviveneenkuljettajan lupakirjan hakemisen.

Kurssin sisältö:

–  navigoinnin perusteet (kartan käyttö, meriviitoitus, kompassin käyttö, paikanmääritys, navigointilaitteiden käyttö)
– meriteiden säännöt ja muu veneilijää koskeva merenkulun lainsäädäntö
– veneiden tekniikkaa kunnossapidon ja turvallisuuden näkökulmasta
– kuinka hankin, käytän ja huollan henkilökohtaisia turvallisuusvälineitä (pelastusliivejä ja kelluntapukineita)
– ohjeita kriisitilanteisiin (mies yli laidan, karilleajo, aluksen hinaaminen ym.)
– merenkulkijan sääoppia
– mitä veneilijän on hyvä tietää alansa järjestötoiminnasta
– merenkulun lippukulttuurin ja muun merenkulun etiketin perusteet
– käytännön harjoittelua merellä

Kaikki kurssin sisältö on yleistä merenkulkuosaamista, joka on yhtä tarpeellista niin moottoriveneilijöille kuin purjehtijoillekin. Kurssi ei sisällä varsinaista purjehdusopetusta, mutta käytännön harjoittelu voidaan osallistujien toiveen mukaan tehdä joko purje- tai moottoriveneellä.

Kurssin hyväksytty suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttää, että:

– osallistuja on osallistunut vähintään kuuteen kahdeksasta luentoillasta
– kuitenkin ne osallistujat, jotka ovat suorittaneet Saaristolaivuritutkinnon voivat niin halutessaan jättää väliin 22 ja 29.1 sekä 5.2. navigointiin keskittyvät illat. Myös tutkinnossa he voivat halutessaan jättää väliin navigointia koskevat kysymykset, mutta silloin on esitettävä todistus suoritetusta saaristolaivuritutkinnosta  
– osallistuja on jonkun SPV jäsenseuran jäsen.

Muutkin osallistujat ovat lämpimästi tervetulleita kurssille, mutta emme voi tehdä heille todistuksia siitä. Kurssin paikat on kuitenkin ennen muita varattu Espoon Merikoulun jäsenseurojen jäsenille. LLV pidättää myös itselleen oikeuden suosia varauksissa omia jäseniään, jos kurssi tulee täyteen.

Paikka: LLV:n kerhorakennus Ristiniementie 1, Laurinlahti, Espoo (60° 08,6′ N, 24° 38,4′ E)

Ohjelma
(muutokset yksittäisten tilaisuuksien päivissä tai järjestyksessä ovat mahdollisia)

Keskiviikkona 15.1.2020 klo 18 – 21, “Laki ja oikeus”

Kurssin avaus    
– kartoitetaan osallistujien veneilykokemus ja tarpeet                   

Huviveneliikenteen lainsäädäntö:

– merenkulun lainsäädäntö kokonaisuutena   
– alusten kulkuoikeussäännöt
– käytännön väistämistilanteet
– aluksissa käytettävät kulkuvalot ja merkkikuviot
– päällikön vastuu aluksessa
– veneiden rekisteröinti
– mitä tarkoittaa aluksen merikelpoisuus

Keskiviikkona 22.1.2020 klo 18 – 21, “Kartat ja väylät”

– miksi perinteinen navigointiosaaminen on yhä tärkeää
– karttaprojektiot ja karttakoordinaatistot
– sijainti kartalla/karttakoordinaattien käyttö
– maisemanavigointi
– meriviitoitus
– navigoinnin peruskäsitteet

Keskiviikkona 29.1.2020 klo 18 – 21, “Mailit ja asteet”

– suuntien ja matkojen mittaaminen
– kompassin käyttö: eranto, eksymä, tosisuunta ja kompassisuunta
– loki, kaikuluotain ja muut navigointilaitteet
– elektroninen navigointi

Keskiviikkona 5.2.2020 ”Merikartta käytännössä”

– navigoinnin karttaharjoitus

Keskiviikkona 12.2.2020 klo 18 – 21, “Merimiestaidot”

Veneilijän sääoppia

Veneilytaitoja:  
– veneen kiinnittäminen ja ankkurointi
– mitä jokaisen veneilijän tulee tietää köysistä ja solmuista
– manöveeraus ja muu toiminta satamissa (tätä osaa täydentävät käytännön harjoitukset kesäkuussa)

Maanantaina 24.2.2020 klo 18 – 21, “Turvallisuus ennen kaikkea”

Turvallisuuskulttuuri merenkulussa
– henkilökohtaiset turvallisuusvarusteet: niille asetettavat vaatimukset ja niiden kunnossapito
– meripelastus, avunpyynnön lähettäminen ja yhteistoiminta pelastajien kanssa
– toiminta eräissä vaarallisissa tilanteissa
                            
Veneiden katsastus ja turvallisuusvaatimukset
– veneen varustelu turvallisuuden näkökulmasta
– veneiden katsastusluokat, merikelpoisuuden kriteerit katsastusmääräysten näkökulmasta

Keskiviikkona 4.3.2020 klo 18 – 21, “Tekniikkailta”

Mitä jokaisen veneilijän tulee tietää veneensä tekniikasta käytön ja kunnossapidon näkökulmasta
– moottori ja sen apulaitteet
– sähköjärjestelmä
– keittimet ja lämmittimet

Veneen talvisäilytys ja kunnossapito

Keskiviikkona 11.3.2020 klo 18 – 21, “Kulttuuri-ilta”

Veneilyn järjestötoiminta
                            
Hyvä merimiestapa – veneilyn “etiketti”
– hyvä veneilytapa
– merenkulun lippukulttuuri
– ympäristönsuojelu ja jokamiehenoikeus
– sovitaan alustavasti käytännön harjoitukset merellä, koska, millä kalustolla ym.

Espoon merikoulun yhteisissä tenttitilaisuuksissa “Totuuden hetki “. Soukan venekerholla (Klobben)

Keskiviikkona 25.3.2020 klo 18,00
Torstaina 2.4.2020 klo 18.00
Tiistaina 7.4.2020 klo 18

Huom: Ellemme toisin sovi, jokaisen tulee itse ilmoittautua halumaansa tutkintoon Espoon merikoulun www.sivuilla.

Kesäkuussa 2020 kurssilaisten kanssa erikseen sovittavana ajankohtana tehdään käytännön harjoitukset merellä.

Lähtökohtaisesti käytetään kurssilaisten omia veneitä. Veneettömyys ei kuitenkaan ole este osallistua kurssille, ryhmät kootaan niin, että veneettömätkin kurssilaiset pääsevät myös käytännön harjoituksiin. Veneensä harjoituksiin antavalle korvataan polttoaine- ja muut suoranaiset kulut.

Espoon merikoulun kesken on sovittu järjestelystä, jonka mukaan kunkin seuran omat kouluttajat hoitavat omien jäsentensä käytännön harjoitukset merellä.

Oppimateriaali

Kurssiaineistona käytetään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n julkaisusarjan kirjaa “Veneilijä” (ISBN 978-952-9610-38-9, Suomen navigoinninopettajat ry:n kirjaa ”Navigointi 1, Itämeri ja järvet” (ISBN 978-952-69008-1-0), Sähköturvallisuuskeskuksen julkaisu ”Sähkö ja vene”.

Nämä toimitetaan osallistujille painotuotteina ja kaikki aineisto kuuluu osallistumismaksuun. Kuitenkin jos osallistujalla jo on käytössään samat kirjat, niiden hinta voidaan hyvittää osallistumismaksussa. 

PDF-aineistoina jaetaan osallistujille vakuutusyhtiöiden keskusliiton “Veneiden kiinnittäminen”, Rajavartiolaitoksen “Apua! – Veneilijän turvallisuusopas” ja “Meripelastuksen hälytysohje”.

Kurssin osallistumismaksu: 85 € + 11 ,00 € (ALV 0 %). 85 € on kurssi-illoista, oppimateriaalista ja tutkinnosta, 11 € osallistumisesta käytännön harjoitteluun merellä. Muut merikoulun seurat hinnoittelevat käytännön harjoittelun haluamallaan tavalla.

Osallistumismaksu pitää sisällään myös veneiden omistajille maksettavan kulukorvauksen (polttoaine), mutta ei mahdollisesti meripäiväksi yhteisesti hankittavaa muonitusta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu kurssille 7.1.2020 mennessä sähköpostilla: koulutus@laurinlahdenvenekerho.fi. Kirjoita ilmoittautumiseen nimesi, venekerhosi ja yhteystietosi sekä kurssin nimi ”Veneilijä 2020”.

Kurssi on osa Espoon Merikoulun ohjelmaa eli LLV:n, KLV:n, SVK:n, EMK:n ja EPS:n koulutusyhteistyötä.

Laurinlahden venekerho – Larsviks båtklubb ry.

Ari Mäkelä                                                                                                

LLV:n koulutuspäällikkö, kurssin vastaava kouluttaja, p. 050 5447009, s-posti: koulutus@laurinlahdenvenekerho.fi