Veneilijä -kurssi LLV:llä 2020

Espoon merikoulun tavoitteena on järjestää vuosittain SPV:n koulutusohjelman mukainen Veneilijä -kurssi ja Venepäällikkö -kurssi. Kuluvana vuonna Veneilijä -kurssi pidettiin taas LLV:llä. Edellinen tällainen oli 2017.

Kurssi sai hyvän suosion, siihen ilmoittautui peräti 26 osallistujaa ja alkuperäinen 20 osallistujan tavoite ylitettiin.  Omia jäseniämme tai jäsenen perheenjäseniä osallistujista on neljä. Muita Espoon merikoulun jäsenseurojen jäseniä on 16 ja näiden lisäksi kurssille otettiin siis myös kuusi osallistujaa kokonaan muista seuroista. Käytännössä tällaisten kurssien hallittu ylibookaaminen on järkevää, koska kokemus on osoittanut, että kaikkien motivaatio ei kanna loppuun asti.

Kurssi käynnistyi 15.1. luento-osuudella eli kahdeksana iltana klo 18-21 pidetyillä tilaisuuksilla, joissa käytiin läpi navigoinnin perusasiat, tehtiin karttaharjoituksia, opeteltiin meriliikenteen lainsäädäntöä, venetekniikkaa, käytännön merimiestaitoja, merellä liikkujan sääasioita, turvallisuusasioita ja myös veneilykulttuurin piiriin kuuluvia asioita, kuten lippukulttuuria ja veneilyn yhdistystoimintaa Suomessa. Luennoitsijoina toimi Veli Matti Nokso-Koivisto (navigointi), Harri Sane (turvallisuus) ja Ari Mäkelä (muut osiot).

Kurssi ei ole vielä läheskään lopussa, koska siihen olennaisena osana sisältyvää tutkintoa ei virusinfektion aiheuttaman poikkeustilanteen takia ole pystytty vielä järjestämään ja myös kurssin käytännön harjoitusten aikataulu alkavalla veneilykaudella on nyt riippuvainen siitä, koska tällaisia tapahtumia voidaan taas turvallisesti järjestää. Niin pian kuin olosuhteet sen sallivat, kokoamme osallistujat kolmeen eri tilaisuuteen, joissa EPS ja KLV tekevät käytännön harjoitukset omille jäsenilleen ja LLV omilleen ja myös niille, jotka eivät ole Espoon Merikoulun jäsenseurojen jäseniä. Näihin harjoituksiin kuuluu matkasuunnitelman tekeminen, veneen valmistelu matkaa varten, veneen ohjailua, laiturimanöövereiden harjoittelua ja päivämatka saaristoon. Tavoitteena on, että jokainen osallistuja saavuttaa käytännön osaamisen veneen käsittelyssä, kiinnittämisessä ja matkavalmisteluiden tekemisessä. 

Kurssin osallistujat olivat erittäin hyvin mukana luennoilla, keskustelu ja vuorovaikutus oli aktiivista ja antoisaa. Kurssin sisältö oli näillä luennoilla siis puristettu 24 tuntiin, mikä on varsin tiukka aikataulu, kun otamme huomioon, että esimerkiksi Navigaatioliiton Saaristolaivurikursseilla pelkästään navigointiin käytetään enemmän aikaa.

Käytännössä kurssin ja tutkinnon hyväksytty suorittaminen edellyttää luennoille osallistumisen lisäksi myös kotona lukemista. Kaikkea kurssin aineistoa ei ole tarkoituskaan yksityiskohtaisesti käydä läpi luennoilla, vaan oppiminen perustuu myös kurssilla käytettävien oppikirjojen lukemiseen. Tätä ohjattiin luentojaksoja seuraavilla kurssikirjeillä. Perusaineiston muodostaa Suomen Navigoinninopettajat ry:n tuottama Navigointi 1 -kirja, sen ohella käytettiin oppimateriaalina SPV:n tuottamaa Veneilijä -kirjaa, STEK Vene ja sähkö -julkaisua, Rajavartioston tuottamaa julkaisua Apua! – Veneilijän turvallisuusopas, Vakuutusyhtiöiden venevahinkotoimikunnan julkaisua Veneen kiinnitys ja SPV julkaisua Lippuohje 2012.   

Vaikka merellä liikkumisessa on paljon asioita, joita ei voi oppia luentosaleissa eikä kirjoista, veneilijä -kurssi muodostaa kuitenkin erinomaisen pohjan veneilyharrastukselle. Oma harjoittelu ja kokemuksen saavuttaminen on tehokkaampaa ja turvallisempaa, kun teoreettinen osaaminen on mahdollisuuksien mukaan varmistettu. Käytännössä näille kursseille osallistuu aina hyvinkin kokeneita veneilijöitä, niin tällekin kurssille. Silti hekin vakuuttivat kouluttajille saaneensa kurssista hyödyllistä osaamista, mikä erityisesti lämmitti kouluttajien mieltä.