Venepaikat 2021 määritelty

Veneilykauden 2021 venepaikat on saatu jäsen- ja venepaikkakyselyn jälkeen määriteltyä. Venepaikkojen kysyntä on kehittynyt kannaltamme positiivisesti. Paikkajaon jälkeen sataman 174 venepaikasta on vapaana ainoastaan 5 teräsaisapaikkaa. Sataman käyttöaste on kiitettävällä tasolla 97 %. Suurimmalla osalla venepaikka säilyy ennallaan. Paikkojen muutoksista ja uusista paikoista on informoitu jäseniä. Myönteisesti voidaan myös todeta, että kyselyssä esitetyt toiveet saatiin käytännössä kaikki toteutettua paikkojen järjestelyillä. Satamatoimikunta kiittää kaikkia jäsenkyselyn määräajassa jättäneitä.