Yleistä katsastuksesta

Yleistä katsastusinfoa

Rekisteröinti: Veneen katsastuksen edellytys on, että alus täyttää kaikki sille laissa asetetut vaatimukset. Uusi 1.6.2020 voimaan astunut vesiliikenneleki on tässä suhteessa yhdenmukainen vanhan lainsäädännön kanssa. Vesikulkuneuvon rekisteröinnistä annetaan rekisteritodistus, joka on oltava aina mukana vesikulkuneuvolla liikuttaessa. Rekisteritodistuksen mukainen rekisteritunnus pitää olla kiinnitettynä vesikulkuneuvoon. (lisätietoja: www.trafi.fi ). Voimassaoleva laki vesikulkuneuvorekisteristä tuli voimaan 1.10.2007. 1.6.2020 alkaen määräykset ovat (uudessa) Vesiliikennelaissa.  Katsastuksessa tulee siis esittää rekisteriote kaikissa sellaisissa veneissä, joilta laki sitä vaatii (vähintään 5,5 metriä pitkät purjeella tai moottorilla varustetut vesikulkuneuvot sekä kaikki moottoriteholtaan vähintään 15 kW / yli 20 hevosvoiman vesikulkuneuvot.). Vanhoja Maistraattien kirjoittamia rekisteritodistuksia ei kuitenkaan ole uusittu silloin, kun venerekisteri siirtyi TRAFI:n hoitoon, vaan ne ovat edelleen päteviä.

Mikäli veneen varustukseen kuuluu luvanvaraisia radiolaitteita tai valopistooli, näiden laitteiden käyttölupa (rannikkolaivurin radioliikennetodistus + aluksen radiolupa tai aseen hallussapitolupa) on esitettävä katsastajalle pyydettäessä. Radioluvista löydät lisätietoja viestintäviraston sivuilta.

Hätäraketit ja soihdut

Vuodesta 2016 alkaen pyroteknisten hätämerkinantovälineiden vanhentumisaikojen suhteen on noudatettu valmistajan ilmoitusta (3 vuotta).

Vuonna 2017 katsastusmääräyksiin tehtiin muutos, joka mahdollistaa pyroteknisten hätämerkinantovälineiden korvaamisen radiolaitteilla ja LED toimisella käsisoihdulla. Vanhojen katsastusmääräysten mukaiset pyrotekniset hätämerkinantovälineet ovat edelleen hyväksyttävä varustus, mutta ne voidaan korvata seuraavasti:

Katsastusluokassa 1 (avomeriveneet) aluksen tulee olla varustettu

– 25 W tehoisella digitaaliselektiivikutsulaitteella (DSC) varustetulla meri VHF radiopuhelimella. Radiopuhelimeen on oltava aktivoituna digitaalikutsu ja mikäli VHF puhelin ei itse sisällä GPS vastaanotinta, se on oltava asianmukaisesti kytketty veneen GPS laitteeseen paikkainformaation saamiseksi mukaan hätäkutsuun.

– EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) eli automaattisesti toimiva hätälähetin.

– tavallinen matkapuhelin, jossa vedenkestävä suojus joka mahdollistaa puhelimen käyttämisen suojuksen sisällä

– 1 kpl LED toiminen hätämerkinantovalo (sähköinen hätäsoihtu), laitteen tulee olla tähän tarkoitukseen valmistettu, vesitiivis ja iskunkestävä.

– 2 kpl oranssisavuja

Ykkösluokan veneissä siis nykyisestä varustuksesta voi halutessaan kaiken paitsi oranssisavupakkaukset korvata elektronisilla hätämerkinantovälineillä.

Katsastusluokassa 2 (rannikkokäyttöön katsastettavat veneet)

– Meri VHF-puhelin, vaatimukset kuten yllä – tavallinen matkapuhelin, vaatimukset kuten yllä – 1 kpl LED soihtu, kuten yllä.

Katsastusluokka 3 (saaristokäyttöön katsastettavat veneet)

– tavallinen matkapuhelin, vaatimukset kuten yllä – 1 kpl LED soihtu kuten yllä

Katsastusluokassa 4 (suojaisilla vesialueilla käytettävät veneet) ei ole aikaisemminkaan edellytetty pyroteknisiä hätämerkinantovälineitä. Määräyksissä ei siis ole tämän katsastusluokan osalta muutoksia.

Valopistoolin 300 m korkeuteen lentävillä ammuksilla voidaan korvata enintään 2 kpl laskuvarjorakettia. Valopistoolille tarvitaan hallussapitolupa.

Palonilmaisin on pakollinen varuste asuttavissa veneissä. Veneisiin, joissa on nestekaasutoimisia laitteita, suositellaan myös kaasuhälytintä.

Pelastusliiveistä

Veneessä tulee olla jokaiselle miehistön jäsenelle hyväksytty pelastusliivi. Katsastusluokissa 1 ja 2 hyväksytään vain vähintään 100N kantavuuden omaavia pelastusliivejä, joissa on oltava haararemmit. Katsastusluokassa 1 liiviin kiinteästi rakennettu turvavaljas on pakollinen. Käytännössä kaikissa nykyaikaisissa paukkuliiveissä tämä on.

Katsastusluokissa 3 ja 4

hyväksytään myös 50 N kelluntapukine, mutta myös näissä veneissä on suositeltavaa käyttää vähintään 100 N pelastusliiviä.

Kaikissa paukkuliiveissä on oltava haararemmit. Nykyisin ne kuuluvat vakiovarusteena kaikkiin myytäviin liiveihin, mutta takavuosina on myyty liivejä myös ilman haararemmejä. Käytännössä paukkuliivi on hyödytön ilman sitä, koska liivi yleensä irtoaa lauetessaan, ellei haararemmi pidä sitä paikallaan. Lisäksi ilman haararemmiä liivi nousee veteenpudonnen kasvoille ja voi aiheuttaa tukehtumisen. Haararemmejä voi ostaa lisävarusteena ja jälkiasentaa helposti kaikkiin liiveihin.

Paukkuliivit on tarkastettava vuosittain. Tätä ei tarvitse teettää ammattiliikkeessä, sen voi tehdä itsekin, mutta liivin huolto ja tarkastus on välttämätöntä niiden toiminnan varmistamiseksi.

Jokaisessa paukkuliivissä on oltava myös varalaukaisija+ kaasusäiliö tai vaihtoehtoisesti liivejä on oltava määrä, joka on veneen miehitykseen nähden kaksinkertainen.

Sammuttimet

Veneissä, joissa on liekillä toimiva polttolaite, sisämoottori, yli 25 kW / 34 hp perämoottori, palavia nesteitä, nestekaasua tai akku, on oltava katsastusluokasta riippuen 1 tai 2 tyyppihyväksyttyä ja vuosittain tarkastettua käsisammutinta.

Jotta sammutin tarvittaessa löytyisi nopeasti, on sen sijainti syytä merkitä, ellei se ole suoraan näkyvissä. Sammuttimet on tarkastettava vuosittain. Katsastuksessa sammuttimessa on oltava sillä hetkellä voimassa oleva merkintä. Uudet sammuttimet hyväksytään vuoden ajan stanssatusta valmistusajankohdasta. Sammuttimien tarkastuspäivät LLV:n satamassa on  www sivujen tapahtumakalenterissa.

Nestekaasujärjestelmän koeponnistus

Vaikka koeponnistus ei ole pakollinen vuosittain, on tarpeellista koeponnistaa kaasujärjestelmä ajoittain sekä vaihtaa kumiletkut. Järjestämme tarvittaessa satamaan kaasuasentajan tekemään koeponnistuksia. 

Kerhon lippu ja veneenomistajan viirit

Katsastettu vene on oikeutettu kantamaan LLV:n lippua, kun veneen kotikerho (so. yhdistys, jonka venerekisteriin vene on merkitty) on LLV. Lisäksi Suomen lipun käyttäminen veneessä edellyttää aina, että vähintään 60 % veneestä omistaa Suomen kansalainen (Merilaki 1 pykälä).

Jos veneenomistaja on useamman venekerhon jäsen, niin vene on oikeutettu kantamaan ainoastaan veneen kotikerhon lippua. Lipun käyttäminen Suomen aluevesillä on vapaaehtoista, mutta edellytämme että jäsenet käsittelevät lippuja lippuohjeen mukaisesti ja pitävät huolta siitä, että lippu on ehjä ja siisti.  Repaleiset ja likaiset viirit ja peräliput on uusittava. Uuden lipun tai viirin saa LLV:n jäsen ostaa (kun veneen kotikerho on LLV) katsastusiltoina kerhon toimistolla. Tutustu SPV liputusohjeeseen, saat sen lipun mukana.

Runkokatsastukset

Peruskatsastus suoritetaan joka viides vuosi, sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai vene ensirekisteröidään Laurinlahden venekerhoon, vene on vaurioitunut ja/tai siihen on tehty olennaisia korjauksia tai muutoksia kuten moottorin vaihto.

Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maissa ja toinen veneen ollessa vesillä purjehdusvalmiina. Runkokatsastukset tehdään ensisijaisesti ilmoitettuina katsastuspäivinä ja veneenomistajille lähetetään muistutus tulevasta runkokatsastuksesta. Viisivuotisjakson täyttyminen ilmenee LLV:n myöntämän venetodistuksen päiväyksestä (ja todistuksen täyttymisestä).

Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori. Veneen merenkulku- ja turvallisuusvarusteita ei tarvitse tuoda veneeseen runkokatsastusta varten.

VHF antennien mittaus

LLV:llä on katsastajien käytössä SWR-mittari (seisovan aallon mittari), jonka avulla on mahdollista todeta, miten hyvin radiolähettimen antenni on vireessä. Käytännössä vaurioitunut tai väärin asennettu antennikaapeli tai väärin asennettu antenni voi johtaa siihen, että suurin osa lähettimen tehosta hukkuu antennin häviöihin ja vain murto-osa siitä palvelee tarkoitustaan. Tätä vikaa ei voi huomata vastaanotossa eikä edes 1 W teholla lähetintä kokeiltaessa, mutta SWR mittaus täydellä 25 W teholla kertoo paljon siitä, kuinka paljon lähetystehoa todella saadaan ulos radiolähettimen antennista.

Radioantenneja ei rutiininomaisesti pystytä tutkimaan katsastusten yhteydessä, mutta pyydä katsastajalta mittausta, jos olet epävarma antennisi toiminnasta.